Khalilah Tullah Nabiah BTE Rasman

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Perkembangan Teknologi

Perkembangan  teknologi

Teknologi telah menyebabkan kemajuan efisiensi dan kualitas didalam sector pengeluaran.Pembangunan ini mengurangi risisko yang dihadapi oleh perusahaan pabrik. Disebabkan oleh kemajauan ini , disisni tedapat kesan kesan perbaikan yang naik dengan kadar yang mengejutkan , akan dengan kemajuan ini juga kadar kematian juga menurun .

Hal ini terjadi Kerana terdapat perkembangan teknologi di bidang kesihatan seperi di poliklinik dan hospital hospital. Tidak ada sesuatu makhluk hidup pun yang tidak terkesan deng pesatnya perkembangan teknologi ini ,hampir semua manusia di pelosok dunia terkesan dengan perkembanagannya, Diantar bidang yang terkesan dengan perkembanagan ini adalah sector agrikultur, perindustrian,pekerjaan, kesehatan dan tidak lupa juga kehidupan kita sehari- hari.

Perkembangan teknologi membawa bukan sahaja dampak negative tapi juga positif. Ia telah membuakan kehidupan seharian kita jauh lebih mudah .Akan tetapi dia dapat jugan mengancam kehidupan sehari – harian kerana terdapat penyalahgunaannya.Perkembangan teknologi yang ada di dalam masyarakat menyebabkan krisis krisis di masa hadapan . Keberlanjutan perkembangan teknologi sekarang banyak yang dipertanyakan. Ini semua kerana penggunan yang irasional dalam perkembanagan teknologi

Add A Comment

© 2008 Khalilah Tullah Nabiah BTE Rasman